Chúng tôi lựa chọn danh mục sản phẩm đại diện cho các thương hiệu whisky được ưa chuộng trên toàn thế giới. Thông qua việc tổ chức các buổi thử rượu (tasting events), các sản phẩm này lần lượt được quí khách trải nghiệm và đánh giá.