Ballantines 30y 70cl

5.500.000

Xuất xứ: Scotland

Nhà sản xuất: Ballantines

Nồng độ: 40°

Dung tích: 70cl

Ballantines 30y 70cl

5.500.000

Danh mục: