Bowmore 15y 70cl

Xuất xứ: Scotland

Nhà sản xuất: Bowmore

Nồng độ: 43°

Dung tích: 70cl

Danh mục: