Bowmore No. 1

1.100.000

Xuất xứ: Scotland

Nhà sản xuất: Bowmore

Nồng độ: 40°

Dung tích: 70cl

Danh mục: